icon-read-book-active icon-read-book
icon-add-playlist-217-active icon-add-playlist-217
icon-view-more-217-active icon-view-more-217

Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ - 03 - Có Phật pháp là có biện pháp

icon-star-activeicon-star-activeicon-star-activeicon-star-activeicon-star-active
0 đánh giá
icon-cate
Thể loại: Phật pháp ứng dụng
icon-author
Tác giả: Đại sư Tinh Vân
icon-reading
Người đọc: Ka Nguyễn
icon-duration
Thời lượng: 04:11:44 - 50 chương
icon-title

Giới thiệu sách

Từ, bi, hỷ, xả là Phật pháp; đem đến lợi ích cho thế gian là Phật pháp; nhẫn nhục và vị tha là Phật pháp; tích cực làm điều thiện là Phật pháp. Mọi sự tốt đẹp trên thế gian không có gì không phải là Phật pháp. "Có Phật pháp là có biện pháp", quả thật không sai chút nào!

“Tuyển tập ranh giới giữa mê và ngộ - 03 - Có Phật pháp là có biện pháp”

Tác giả: Hòa thượng Tinh Vân

Dịch giả: Thượng tọa Thích Thanh Phong, Hy Giang

WakaFM trân trọng giới thiệu!

icon-title

Có thể bạn thích nghe